De Koning Boudewijnstichting verleent financiële ondersteuning aan projecten en burgers die zich engageren voor een betere samenleving. In het verleden werd het TutorBabbel-project ook mede door deze ondersteuning gefinancierd.

 

De Nederlandse Taalunie steunt iedereen die Nederlands gebruikt of leert omdat taal kansen schept. Hiervoor ontwikkelt de Taalunie beleid, producten en diensten. Zo blijft het Nederlands een aantrekkelijke en levendige taal, zowel binnen als buiten het taalgebied.

 

De onderzoeksgroep 'Cultuur en Educatie' is een onderzoeksgroep binnen de Vakgroep Onderwijskunde van de UGent die zich focust op het onderzoek naar en onderwijs in literatuur, media en cultuur.

 

De onderzoeksgroep BELLON (Beleid en leiderschap in onderwijs) van onze collega's is tevens een onderzoeksgroep binnen de vakgroep Onderwijskunde van de UGent. Deze onderzoeksgroep richt zich op het analyseren van het beleid in onderwijs en het leiderschap in scholen.

 

Binnen de onderwijsvorm Community Service Learning (CSL) passen studenten in een opleidingsonderdeel theoretische kennis toe tijdens een maatschappelijk engagement binnen of buiten de universiteit. Hiermee komen de studenten tegemoet aan reële noden binnen de samenleving en worden ze aangezet tot kritische reflectie over hun maatschappelijke bijdrage en hun leerproces.

 

Op deze site vindt u meer informatie over de vakgroep Onderwijskunde binnen Universiteit Gent.

 

Klik als je meer wil weten over...

© 2023 by Nature Org. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now