top of page

Doctor-assistent

Vakgroep Onderwijskunde

Universiteit Gent

 

Contactgegevens:

Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent

 

Tel. +32 (0) 9 331 03 17

Emmelien.Merchie@UGent.be

 

Twitter: @EmmelienMerchie

#TLIugent #LLIugent

Emmelien Merchie

 

 

IMG_4357.JPG

Doctoraat

Het zelfstandig kunnen verwerken en instuderen van informatieve teksten wordt steeds belangrijker bij de overgang van het lager naar het secundair onderwijs. Onderzoek wijst echter uit dat leerlingen hieromtrent nog over te weinig basisvaardigheden beschikken. Anderzijds vraagt de onderwijspraktijk naar manieren om leerlingen te ondersteunen in het structureel verwerken van studieteksten. Om aan deze vraag tegemoet te komen, focus ik in mijn onderzoek op het werken met mind maps (visuele, kleur- en beeldrijke schema’s) in de 3e graad lager onderwijs. 

Ik behaalde in 2014 een doctoraat in de Pedagogische Wetenschappen (UGent) met mijn proefschrift "
Meten en bevorderen van strategieën voor het leren van teksten en grafische samenvattingsvaardigheden aan het eind van de lagere school. Een vergelijkende studie naar de impact van door de onderzoeker gegeven en door de leerlingen gegenereerde mind maps." Hierbinnen focuste ik op twee concrete onderzoekslijnen, nl. 1) het meten en in kaart brengen van strategieën voor het verwerken en leren van informatieve teksten en 2) het bevorderen van deze strategieën via een grootschalige mind map interventiestudie. Hiervoor werkte ik samen met verschillende scholen waarbinnen leerkrachten het leerpakket 'Leren (leren) met mind maps' in hun klaspraktijk gebruikten.

 

Onderzoeksactiviteiten na doctoraat en huidig werk

Na het  beëindigen van mijn doctoraat werkte ik aan de vakgroep Onderwijskunde (UGent) op het TutorBabbel-project (i.s.m. Prof. dr. Hilde Van keer, dr. Sabrina Vandevelde en Fien De Smedt). Verder onderzocht ik als postdoctoraal medewerker de effectiviteit van professionaliseringsinitiatieven (i.s.m. Prof. dr. Ruben Vanderlinde, Prof. dr. Geert Devos en dr. Melissa Tuytens). Ik werkte ook als stafmedewerker op de afdeling Onderwijskwaliteitszorg - Directie Onderwijsaangelegenheden (UGent).

Momenteel ben ik aangesteld als doctor-assistent binnen de vakgroep Onderwijskunde, waarbinnen ik een aantal lessen binnen de specifieke lerarenopleiding (SLO) verzorg. Verder voer ik nog steeds onderzoek naar het bevorderen van lees- en leerstrategiegebruik, tekstbegrip en kennisverwerving via gedifferentieerde (mind map) interventies.

Klik hier voor de volledige publicatielijst van Emmelien Merchie

bottom of page