© 2023 by Nature Org. Proudly created with Wix.com

Onze onderzoeksgroep

Het onderzoek binnen de onderzoeksgroep 'taal, leren, innoveren' richt zich momenteel op een drietal hoofdthema’s, die in bepaalde studies ook in hun onderlinge samenhang bestudeerd worden.

 

In eerste instantie is er een onderzoekslijn die zich richt op taal en taaldidactiek en dit specifiek in het basisonderwijs. Binnen deze lijn komen thema’s aan bod als begrijpend lezen, leesmotivatie en leesbevordering, schrijfonderwijs, …

 

Een tweede onderzoekslijn richt zich op de studie van zelfregulerend leren. Zowel de problematiek van het in kaart brengen (‘meten’) van zelfregulerend leren bij leerlingen en studenten, als het bevorderen ervan in onderwijscontexten komen in deze onderzoekslijn aan bod. Deze lijn richt zich op het leerplichtonderwijs (met in het bijzonder het lager onderwijs) en op het hoger onderwijs als onderzoekscontexten.

 

Een derde onderzoekslijn ten slotte is gericht op innoveren. Meer bepaald gaat het over het implementeren en evalueren van innoverende methodieken en werkvormen in het onderwijs. Het accent ligt daarbij op onderzoek naar peer en student tutoring. Zowel effectonderzoek, als procesgericht onderzoek naar de onderliggende dynamieken en interacties tijdens tutoring staan centraal. Ook deze lijn richt zich in het bijzonder op het lager en het hoger onderwijs als onderzoekscontexten.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now